CÁC BỘ MÔN CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO VỆ BẢO NGỌC ĐƯỢC CẤP PHÉP  LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

1. Những vấn đề cơ bản trong tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam.
2. Pháp luật với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp.
3. Nghiệp vụ bảo vệ  tại công ty bảo vệ chuyên nghiệp.
4. Kỹ năng giao tiếp đối với  lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp.
5. Công tác phòng cháy  chữa cháy đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp.
6. Công tác sơ cấp cứu  ban đầu cho người bị nạn."
7. Quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác bảo vệ.
8. Võ thuật tự vệ và khống chế đối tượng.